top of page

UČBENIŠKI SKLAD - Seznam učbenikov za šolsko leto 2022/2023

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

Izposoja je za vse učence brezplačna in pri tem ni potrebna nobena prijava ali naročilnica.


Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

Obvestilo o prevzemu učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada 2022/2023

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

Izposoja je za vse učence brezplačna in pri tem ni potrebna nobena prijava ali naročilnica.


Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

RAVNANJE Z UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

 

Učenci naše šole si v začetku šolskega leta izposodite učbenike iz šolskega sklada, ki ji ob koncu šolskega leta vrnete.

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovijo učbeniki, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda boste učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

 

Uporabljate jih brezplačno, zato vas prosimo, da z njimi ravnate skrbno in odgovorno, da bodo služili svojemu namenu najmanj štiri leta.

Ob prejemu učbenike zaščitite z ovitki (v folijo, srajčko, ovojni papir …), da se ne uničijo. Vljudno pa vas prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilno folijo ali folijo, ki ima na koncih samolepilni trak, saj ga ni mogoče odstraniti, ne da bi poškodovali učbenika.

Prosimo vas, da nalepk s svojim imenom ne lepite na platnice, ampak na ovitek, še bolje pa je, da na prvi notranji strani učbenika lahko s svinčnikom narahlo zapišete svoj priimek, ki ga ob koncu leta zradirate. Učbenika vam ne more nihče zamenjati, saj je njegova številka zabeležena v programu COBISS pod vašim imenom.

ČE UGOTOVITE, DA STE PREJELI POŠKODOVANO GRADIVO (polito, strgano), SE TAKOJ PO PREVZEMU Z GRADIVOM ZGLASITE V ŠOLSKI KNJIŽNICI.

Z učbeniki je namreč potrebno ravnati skrbno, saj bo za poškodovane, uničene oz. izgubljene učbenike zaračunana odškodnina po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

 

Hvala za razumevanje!

                                                                                                                                                                                                                    Vaše knjižničarke

Seznam učbenikov za šolsko leto 2023/2024

UČBENIŠKI SKLAD 2023/2024

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024


UČENCI OD 1. DO 3. RAZREDA PREJMEJO BREZPLAČNE DELOVNE ZVEZKE IN DELOVNE UČBENIKE SEPTEMBRA V ŠOLI.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) se DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI Z ELEMENTI DELOVNEGA ZVEZKA ZA PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE osnovne šole financirajo iz sredstev učbeniškega sklada.

Naročilo delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/2024

Delovne zvezke in šolske potrebščine lahko kupite v kateri koli knjigarni. Sezname pa smo poslali v naslednje knjigarne:

Kopija-nova d. o. o.,

Meljska cesta 56

2000 Maribor

Povezava: Kopija - nova

DZS, d. d., Knjigarna in papirnica,

Tržaška cesta 59,

6230 Postojna

Povezava:

DZS 4. razred 

DZS 5. razred

DZS 6. razred

DZS 7. razred

DZS 8. razred

DZS 9. razred

Knjigarna in papirnica Pelikan, Valentina Lapajne, s. p.,

Tržaška cesta 7

6230 Postojna

Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.,

Slovenska cesta 29

1000 Ljubljana

Povezava: Mladinska knjiga

Bags&More Postojna
Tržaška cesta 59
6230 POSTOJNA

Povezava: 

Bags&More 4. razred

Bags&More 5. razred

Bags&More 6. razred

Bags&More 7. razred

Bags&More 8. razred

Bags&More 9. razred

KOCKA-SCRIPTA, ANB Invest, d. o. o.,

Cankarjeva 6

6230 Postojna

povezava: kockascripta (le šolske potrebščine)


Naročilnico boste izpolnili pri izbranem ponudniku, s katerim boste dogovorili tudi o načinu plačila in dostavi.

bottom of page