UČBENIŠKI SKLAD - Seznam učbenikov za šolsko leto 2021/2022

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

Izposoja je za vse učence brezplačna in pri tem ni potrebna nobena prijava ali naročilnica.


Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022


UČENCI OD 1. DO 3. RAZREDA PREJMEJO BREZPLAČNE DELOVNE ZVEZKE IN DELOVNE UČBENIKE SEPTEMBRA V ŠOLI.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) se DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI Z ELEMENTI DELOVNEGA ZVEZKA ZA PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE osnovne šole financirajo iz sredstev učbeniškega sklada.

Naročilo delovnih zvezkov in šolskih potrebščin

Delovne zvezke in šol. potrebščine lahko kupite v kateri koli knjigarni. Sezname pa smo poslali v naslednje knjigarne:

Kopija-nova d.o.o,

Meljska cesta 56, Maribor

povezava: Kopija - nova

DZS, d. d , Knjigarna in papirnica, Tržaška cesta 59,

6230 POSTOJNA;

povezava: DZS

​Knjigarna in papirnica Pelikan, Valentina Lapajne s. p.,

Tržaška cesta 7,

6230 POSTOJNA

Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.

Slovenska cesta 29,

1000 Ljubljana

povezava: Mladinska knjiga

Bags&More Postojna
Tržaška cesta 59
6230 POSTOJNA

povezavi: Go2School,

naročilnice

KOCKA-SCRIPTA, ANB Invest d.o.o.

Cankarjeva 6

6230 Postojna

povezava: kockascripta (le šolske potrebščine)


​Naročilnico boste izpolnili pri izbranem ponudniku, s katerim se boste dogovorili tudi o načinu plačila in dostavi.

K