top of page

UČBENIŠKI SKLAD - Seznam učbenikov za šolsko leto 2022/2023

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

Izposoja je za vse učence brezplačna in pri tem ni potrebna nobena prijava ali naročilnica.


Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023


UČENCI OD 1. DO 3. RAZREDA PREJMEJO BREZPLAČNE DELOVNE ZVEZKE IN DELOVNE UČBENIKE SEPTEMBRA V ŠOLI.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) se DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI Z ELEMENTI DELOVNEGA ZVEZKA ZA PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE osnovne šole financirajo iz sredstev učbeniškega sklada.

UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023

Obvestilo o prevzemu učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada 2022/2023

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

Izposoja je za vse učence brezplačna in pri tem ni potrebna nobena prijava ali naročilnica.


Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023

Seznam učbenikov za šolsko leto 2022/2023

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo učbenike dobili v prvem tednu v septembru.

Izposoja je za vse učence brezplačna in pri tem ni potrebna nobena prijava ali naročilnica.


Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

Naročilo delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023

Delovne zvezke in šolske potrebščine lahko kupite v kateri koli knjigarni. Sezname pa smo poslali v naslednje knjigarne:

Kopija-nova d. o. o.,

Meljska cesta 56

2000 Maribor

Povezava: Kopija - nova

DZS, d. d., Knjigarna in papirnica,

Tržaška cesta 59,

6230 Postojna

Povezava:

DZS 4. razred 

DZS 5. razred

DZS 6. razred

DZS 7. razred

DZS 8. razred

DZS 9. razred

Knjigarna in papirnica Pelikan, Valentina Lapajne, s. p.,

Tržaška cesta 7

6230 Postojna

Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.,

Slovenska cesta 29

1000 Ljubljana

Povezava: Mladinska knjiga

Bags&More Postojna
Tržaška cesta 59
6230 POSTOJNA

Povezava: 

Bags&More 4. razred

Bags&More 5. razred

Bags&More 6. razred

Bags&More 7. razred

Bags&More 8. razred

Bags&More 9. razred

KOCKA-SCRIPTA, ANB Invest, d. o. o.,

Cankarjeva 6

6230 Postojna

povezava: kockascripta (le šolske potrebščine)


Naročilnico boste izpolnili pri izbranem ponudniku, s katerim boste dogovorili tudi o načinu plačila in dostavi.

UČBENIŠKI SKLAD 2022/202

bottom of page